Card image

Apné-skenor

Snarkskena, apnéskena eller oral apparatur är några av många benämningar på en speciell tandställning som används för att dra fram underkäken medan man sover.
KONTAKTA OSS
Card image

Hur det fungerar

Genom att hålla underkäken i ett mer framskjutet läge (cirka 0,5 cm längre fram än vanligt) hindras tungan och den mjuka gommen från att täppa till luftvägarna.
KONTAKTA OSS