Välkommen till Virtuell Dentalteknik!

För att förenkla ditt besök, vänligen ange om du besöker oss som Företag eller Privatperson:

Card image

Kvalitetssäkring

Det medicintekniska regelverket bygger på EU-lagstiftning – därmed är det samma regelverk inom hela EU/EES området. Det regelverk som ligger till grund för medicintekniska produkter har genomförts via lagen MDR 2017/745, som trädde i kraft i maj 2020. Även regler från myndigheter som exempelvis Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket berör det tandtekniska arbetet och patientsäkerheten.
KONTAKTA OSS

Certifierade i Struktur

Vi är certifierade i kvalitetssäkringsprogrammet Struktur, som är skapat av Sveriges Tandtekniker Förbund. Då detta certifikat måste förnyas årligen håller vi oss alltid uppdaterade gällande branschens senaste regler och riktlinjer.
Kvalitetssäkring är för oss på Virtuell Dentalteknik en av de allra viktigaste grundpelarna för en lyckad verksamhet.
KONTAKTA OSS