I dagsläget uppmanas de äldre (och andra som måste värnas om) att stanna hemma, samtidigt som Folktandvården i Stockholm även tillfälligt begränsar sin verksamhet inom akuttandvård. Vi förstår att detta kan skapa många problem och stress, i en redan ansträngd situation, så vi vill nu underlätta för denna patientgrupp genom att erbjuda en dörr till dörrservice för akuta lagningar av proteser. Vi kommer att hämta och lämna arbetet utanför din bostad, alternativt äldreboende, utan att du behöver komma i fysisk direktkontakt med vårt team. På så sätt kan vi hjälpa dig med din protes utan att du utsätts för några som helst hälsorisker. Vi kan erbjuda denna tjänst för patienter i hela Region Stockholm.
X

Tandprotes

Hos oss kan du laga din tandprotes. Tandprotes är för dig som behöver ersätta en eller flera tänder. Tandprotesen anpassas efter varje patient och den tillverkas anpassad för dig och dina behov som du har. Det finns två olika sorters avtagbara proteser, delprotes och helprotes.

Hel eller del-proteser krävs när du behöver byta dina naturliga tänder till tandprotes. Tandläkaren som anlitar oss på Virtuell Dentalteknik kommer tillsammans med oss att skapa fullständiga eller partiella proteser för att passa unika/individuella situationer.

Varje person är unik, detsamma gäller för proteserna. Det är där konst och vetenskap möts. Proteser som är framställda utav oss görs vanligen genom er tandläkare, som ni kommer besöka ungefär fyra till sex gånger för att komma till slutliga uppsättningen av tandproteser.

photo-1468493858157-0da44aaf1d13

Partiella proteser framställs till människor som fortfarande har kvar en del av sina naturliga tänder och bara behöver lägga till några som saknas. Dessa kan framställas av akryl, metall, eller flexibelt material. De kan också kombineras tillsammans för en stark osynlig protes. Det positiva med sådana partiella proteser är att vi kan tillsätta fler tänder på dem om det i
framtiden skulle behövas.

Proteslagning/Reparationer
Har din patient olyckligt blivit med en sprucken protes, kan vi hjälpa dig med reparationen. Vi strävar efter att ha reparationer avslutade under samma dag/ timmar så att inte patienten går proteslös. För våra tandläkare som skickar med svarspost arbeten får ni alltid reparationer och rebaseringar med vändande post. Observera: När ni lämnar ut en ny eller lagad protes, informera gärna patienten att aldrig reparera protesen själv. Många hemreparationer utförs med lim som inte är säkra för munnen.

Vid akut lagning av tandproteser vänligen ring till: 072-7167768