Virtuell Dentalteknik AB

Vi erbjuder det senaste
inom dentalteknik

Våra Avdelningar

Virtuell Dentalteknik Sverige AB är ett fullservicelabb som bildades under mars 2011 med idén att vara den nya generationens tandtekniska laboratorium som blandar ny virtuell dentalteknik genom digitalisering i maskinparken blandad med gammal hederlig konventionell tandteknik.

Snabb service och regelbunden kommunikation för oss och våra tandläkare och hygienister har varit ett av de första huvudmålen vi la vikt på från start.

Bra kvalité och resultat kommer genom samspel mellan båda parter. Vi har valt detta alternativ då vi strävar hela tiden att höja kvalitén på beställda tandtekniska produkter.

avtagbar-protetik

Avtagbar Protetik

Avtagbar protetik är en väldigt gammal avdelning inom tandtekniken.
Den konventionella metoden har på senare år ändrats till mer digitaliserade metoder och till detta har vi valt att fokusera på att tillverka alla våra proteser med det senaste inom avdelningens High-end material och metod, IvoBase-systemet från IVOCLAR.

fast-protetik

Fast Protetik

Fast protetik är också en väldigt gammal avdelning inom tandtekniken sk. ”Kron & Bro”. Den konventionella metoden har också på senare år ändrats till mer digitaliserade metoder och till detta valde vi redan när vi startade Virtuell Dentalteknik Sverige, att fokusera på att tillverka all fast protetik genom det senaste digitala CAD/CAM -världen har att erbjuda. Storsatsningen var direkt att införskaffa en maskinpark med oändliga valmöjligheter i materialval som nu finns att tillförse våra tandläkares krav för deras patienter.

implantat-protetik

Implantat Protetik

Denna Implantatavdelning har arbetat med många olika typer av implantat, både vad gäller typ och namn på implantatsystem, allt utifrån tandläkarens ordination och önskemål. Då denna typ av tandteknik har växt mycket här i Sverige, så har vi en bred kompetens inom detta. Vi har redan från start inriktat oss på att arbeta med implantat genom CADCAM-metoden.

bettfysiologi

Bettfysiologi

Virtuell Dentalteknik Sverige har de senaste 2 åren lagt mkt vikt på allt som rör bettfysiogi och därför kategoriserat detta område till en egen avdelning på vårt labb. Anledningen har varit den stora variationen av tandtekniska produkter som ingår i denna avdelning. Genom olika önskemål från våra tandläkare så kan vi i dagsläget framställa olika typer av bettskenor/stabiliseringskenor.

protesis_m10_0147_baja

Deflex®

Tillverkning av flexibla partialproteser som inte innehåller monomerer eller behöver metallklamrar Deflex-tekniken erbjuder en annorlunda balans mellan flexibilitet och okrossbar hårdhet som öppnar upp för många lösningar inom avtagbar protetik,från små entands”flugor” upp till helprotes.

Vill du bli uppringd?

Vi ringer upp dig!