I dagsläget uppmanas de äldre (och andra som måste värnas om) att stanna hemma, samtidigt som Folktandvården i Stockholm även tillfälligt begränsar sin verksamhet inom akuttandvård. Vi förstår att detta kan skapa många problem och stress, i en redan ansträngd situation, så vi vill nu underlätta för denna patientgrupp genom att erbjuda en dörr till dörrservice för akuta lagningar av proteser. Vi kommer att hämta och lämna arbetet utanför din bostad, alternativt äldreboende, utan att du behöver komma i fysisk direktkontakt med vårt team. På så sätt kan vi hjälpa dig med din protes utan att du utsätts för några som helst hälsorisker. Vi kan erbjuda denna tjänst för patienter i hela Region Stockholm.
X
Virutell Dentalteknik AB

Om oss

Profil & Historia

Virtuell Dentalteknik Sverige AB är ett fullservicelabb som bildades under mars 2011 med idén att vara den nya generationens tandtekniska laboratorium som blandar ny virtuell dentalteknik genom digitalisering i maskinparken blandad med gammal hederlig konventionell tandteknik.

Snabb service och regelbunden kommunikation för oss och våra tandläkare och hygienister har varit ett av de första huvudmålen vi la vikt på från start.

Bra kvalité och resultat kommer genom samspel mellan båda parter. Vi har valt detta alternativ då vi strävar hela tiden att höja kvalitén på beställda tandtekniska produkter.

om-oss-bild