Virutell Dentalteknik AB

Om oss

Profil & Historia

Virtuell Dentalteknik Sverige AB är ett fullservicelabb som bildades under mars 2011 med idén att vara den nya generationens tandtekniska laboratorium som blandar ny virtuell dentalteknik genom digitalisering i maskinparken blandad med gammal hederlig konventionell tandteknik.

Snabb service och regelbunden kommunikation för oss och våra tandläkare och hygienister har varit ett av de första huvudmålen vi la vikt på från start.

Bra kvalité och resultat kommer genom samspel mellan båda parter. Vi har valt detta alternativ då vi strävar hela tiden att höja kvalitén på beställda tandtekniska produkter.

om-oss-bild