I dagsläget uppmanas de äldre (och andra som måste värnas om) att stanna hemma, samtidigt som Folktandvården i Stockholm även tillfälligt begränsar sin verksamhet inom akuttandvård. Vi förstår att detta kan skapa många problem och stress, i en redan ansträngd situation, så vi vill nu underlätta för denna patientgrupp genom att erbjuda en dörr till dörrservice för akuta lagningar av proteser. Vi kommer att hämta och lämna arbetet utanför din bostad, alternativt äldreboende, utan att du behöver komma i fysisk direktkontakt med vårt team. På så sätt kan vi hjälpa dig med din protes utan att du utsätts för några som helst hälsorisker. Vi kan erbjuda denna tjänst för patienter i hela Region Stockholm.
X

Fast Protetisk

Fast protetik är också en väldigt gammal avdelning inom tandtekniken sk. ”Kron & Bro”.
Den konventionella metoden har också på senare år ändrats till mer digitaliserade metoder och till detta valde vi redan när vi startade Virtuell Dentalteknik Sverige, att fokusera på att tillverka all fast protetik genom det senaste digitala CAD/CAM -världen har att erbjuda.

Patientens önskan, har under de senare åren varit att återskapa tänder som är av mer estetisk synvinkel. Dessa krav diskuterar patienten med tandläkaren som i sin tur vidarebefordrar all information till oss på Virtuell Dentalteknik.

Vi har det som vi kallar ”know-how” för att ge bästa estetiska resultat oavsett restaurering och material. Exempelvis med användning av metallkeramik i den fullständiga skiktningsteknik och alla övriga keramiska konstruktioner, samt zirkonium och E-max.

fast-protetik

Virtuell Dentalteknik följer varje enskilds patients önskemål och i samråd med tandläkaren beslutar vi att utföra estetiska åtgärder (genom att tillverka studiemodeller av befintliga tänder, mock-up studie genom uppvaxning, till formändring mm). Allt detta ger tandläkaren all material som krävs för val av metod, tidsplanering för behandlingen. Tandläkaren har också möjlighet att skicka till oss foton i digital form, som kan vara till stor nytta för oss på Virtuell Dental Teknik under arbetsgången.

Dessutom har vi som tillval om så önskas uppbokade besök hos tandläkaren alternativt hos oss där vi fotar och utför färgtagning, för bästa resultat. Det som många patienter strävar nuförtiden är det som många kallar ”hollywoodsmile”. Med hollywoodsmile utrycks enormt ljusa leenden, och för att kunna tillfredsställa patientens individuella önskan så är det slutliga resultatet av en effektiv samverkan mellan tandläkaren och vårt företag, vår yttersta mission för ett lyckat resultat.

De material som vi på Virtuell Dentalteknik Sverige använder för den fasta protetiken är i metallkeramik:

 • Cocr (genom lasersintring, digital metod) Kron & Bro, Pelare, Implantat
 • Titan (genom CNC torr-fräsning, digital metod) Kron & Bro, Pelare, Implantat.
 • Typ-C Guld (genom gjutning, konventionell metod) Kron & Bro, Pelare
 • Virobond (genom gjutning, konventionell metod) Kron & Bro, Pelare
 • Silver-Palladium (genom gjutning, konventionell metod) Pelare

Och i helkeramerik:

 • Zirkonium (genom CNC torr-fräsning, digital metod) Kron & Bro, Pelare, Implantat.
 • Empress (genom pressning, konventionell metod) Fasader, Kronor.
 • IPS -e.max (genom CNC våt-fräsning, digitalmetod alt. Genom pressning
  konventionell metod) Fasader, Kron & Bro.
 • Zolid Translucent Qubic Zirkonium (genom CNC torr-fräsning, digital metod)
  ”Fullanatomiska” Kron & Bro