I dagsläget uppmanas de äldre (och andra som måste värnas om) att stanna hemma, samtidigt som Folktandvården i Stockholm även tillfälligt begränsar sin verksamhet inom akuttandvård. Vi förstår att detta kan skapa många problem och stress, i en redan ansträngd situation, så vi vill nu underlätta för denna patientgrupp genom att erbjuda en dörr till dörrservice för akuta lagningar av proteser. Vi kommer att hämta och lämna arbetet utanför din bostad, alternativt äldreboende, utan att du behöver komma i fysisk direktkontakt med vårt team. På så sätt kan vi hjälpa dig med din protes utan att du utsätts för några som helst hälsorisker. Vi kan erbjuda denna tjänst för patienter i hela Region Stockholm.
X

Deflex®

Tillverkning av flexibla partialproteser som inte innehåller monomerer eller behöver metallklamrar Deflex-tekniken erbjuder en annorlunda balans mellan flexibilitet och okrossbar hårdhet som öppnar upp för många lösningar inom avtagbar protetik,från små entands”flugor” upp till helprotes.

Bett- och snarkskenor i olika utföranden som i och med sin styrka och flexibilitet tillåter smidiga konstruktioner. Estetiskt tilltalande i olika rosa nyanser eller transparent kan vi med reducerad tjocklek och ”osynliga” klamrar tillverka Partiella proteser som patienterna blir mycket nöjda med. Inget monomer – hög styrka trots reducerad tjocklek – flexibilitet i materialet gör det bekvämt för patienten

protesis_m10_0147_baja