Bettfysiologi

Virtuell Dentalteknik Sverige har de senaste 2 åren lagt mkt vikt på allt som rör bettfysiogi och därför kategoriserat detta område till en egen avdelning på vårt labb.

Anledningen har varit den stora variationen av tandtekniska produkter som ingår i denna avdelning. Genom olika önskemål från våra tandläkare så kan vi i dagsläget framställa olika typer av bettskenor/stabiliseringskenor.

I denna avdelning har vi också lagt till alla sorters varmvakuum-skenor såsom blekskenor, fluorbehandlings-skenor, guide-skenor, skenor för provisoriska broar.

bettfysiologi