I dagsläget uppmanas de äldre (och andra som måste värnas om) att stanna hemma, samtidigt som Folktandvården i Stockholm även tillfälligt begränsar sin verksamhet inom akuttandvård. Vi förstår att detta kan skapa många problem och stress, i en redan ansträngd situation, så vi vill nu underlätta för denna patientgrupp genom att erbjuda en dörr till dörrservice för akuta lagningar av proteser. Vi kommer att hämta och lämna arbetet utanför din bostad, alternativt äldreboende, utan att du behöver komma i fysisk direktkontakt med vårt team. På så sätt kan vi hjälpa dig med din protes utan att du utsätts för några som helst hälsorisker. Vi kan erbjuda denna tjänst för patienter i hela Region Stockholm.
X

Bettfysiologi

Virtuell Dentalteknik Sverige har de senaste 2 åren lagt mkt vikt på allt som rör bettfysiogi och därför kategoriserat detta område till en egen avdelning på vårt labb.

Anledningen har varit den stora variationen av tandtekniska produkter som ingår i denna avdelning. Genom olika önskemål från våra tandläkare så kan vi i dagsläget framställa olika typer av bettskenor/stabiliseringskenor.

I denna avdelning har vi också lagt till alla sorters varmvakuum-skenor såsom blekskenor, fluorbehandlings-skenor, guide-skenor, skenor för provisoriska broar.

bettfysiologi